Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2023 r.

1. W naszym przedszkolu uruchomionych jest 8 oddziałów:

–  7 oddziałów na ul. Cichej 13 – przedszkole czynne jest od 6:45-16:15

– 1 oddział na ul. Przemysłowej 31A – czynny od 7:30-16:00

Podział oddziałów:

Oddział I – (8:00-15:00) – dzieci 6- letnie – wychowawca Bogumiła Kwiatek

                                                                         n-l popołudniowy Patrycja Pacholska

                                                                        pomoc: Karolina Lenek

Oddział II – (8:00-14:30) – dzieci 5-6-letnie – wychowawca Julia Krawczyk – Kolendowicz

                                                                        n-l popołudnowyAleksandra Uraczyńska, 

                                                                       Dagmara Zgoda, Sławomira Czechlowska

                                                                        pomoc: Mariola Nawrot

Oddział III – (7:00-16:00) – dzieci 5-6 letnie – wychowawca Dorota Wróblewska 

                                                                         n-l popołudniowy Dagmara Zgoda

                                                                         pomoc: Dagmara Gajda

Oddział IV – (7:30-15:30) – dzieci 4-5-letnie – wychowawca Katarzyna Bentkowska

                                                                         n-l popołudniowy Aleksandra Uraczyńska

                                                                         pomoc: Małgorzata Babarowska

Oddział V – (8:00-14:30) – dzieci 4-letnie – wychowawca Małgorzata Mucha

                                                                         n-l popołudniowy Natalia Gudra, Sylwia Trojak

                                                                         pomoc: Katarzyna Serafin

Oddział VI – (7:00-16:00) – dzieci 3-4-letnie – wychowawca Dominika Kowalska-Biziak

                                                                         n-l popołudniowy Patrycja Pacholska, 

                                                                        Dagmara Zgoda

                                                                        pomoc: Weronika Rzepka

Oddział VII – (6:45-16:15) – dzieci 3-letnie – wychowawca Joanna Karwacka

                                                                          n-l popołudniowy Sylwia Trojak, 

                                                                        pomoc: Zuzanna Dublas

Oddział VIII –(ul. Przemysłowa) (7:30-16:00) – dzieci 3-4-5 letnie – wychowawca Marta 

                                                                         Nolbert

                                                                          n-l popołudniowy Małgorzata Morawska 

                                                                         pomoc: Marzena Pawlak

2. W momencie schodzenia się dzieci oraz podczas rozchodzenia się –  do godziny 8.00 rano oraz od godz, 14.30po południu, dzieci przebywać będą w oddziałach zbiorczych.

3. Rodzice wchodząc do przedszkola proszeni są o odbicie się na kodzie QR zaznaczając w ten sposób obecność dziecka i po czynnościach w szatni oddają dziecko do rąk nauczyciela. Osoby, które przyprowadzają dziecko i nie mają możliwości odbicia się na kodzie QR, zgłaszają ten fakt nauczycielowi, który zrobi to za nich.

Tę sama czynność wykonują Rodzice/osoby upoważnione podczas odbierania dziecka z przedszkola: wychodząc odbijają kod QR zaznaczając w ten sposób godzinę wyjścia dziecka. Również, jeżeli ktoś nie posiada takiej możliwości, zgłasza ten fakt każdorazowo nauczycielowi, który odznaczy wyjście dziecka.

4.W tym roku wprowadzony został w placówce Dziennik elektroniczny. Będzie on nie tylko źródłem informacji dla Rodziców, ale również narzędzie do zgłaszania NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU. W przypadku nieobecności dziecka. Rodzic proszony jest o zgłoszenie tego faktu w dzienniku do godziny 8.00 rano, bądź w wyjątkowych sytuacjach zgłosić nauczycielowi. Otrzymaj ą 1 września e-maila powitalnego z linkiem do dziennika elektronicznego. Poniżej załączona zostanie instrukcja uruchomienia dziennika elektronicznego oraz zainstalowania aplikacji OBECNOŚĆ na smartfonie.  

4. Dla dobra emocjonalnego dziecka, prosimy nie przedłużać dzieciom momentu rozstania. Gwarantujemy pełne zaopiekowanie dziecka.

5. Prosimy umawiać rozmowy z nauczycielem na czas, kiedy nie jest w grupie w celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa dzieciom przebywającym pod jego opieką. Na stronie internetowej przedszkola znajdą Państwo wykaz konsultacji z wszystkimi nauczycielami. W tym czasie mogą Państwo zawsze przyjść na rozmowę dotyczącą dziecka z nauczycielem.

6. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci oraz odbieranie zgodnie z podpisaną umową i wcześniejszym wnioskiem. Aby opłata za pobyt dziecka była zgodna z umową, prosimy odbijać kod QR, w godzinach zawartych w umowie.

7. Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci nie później niż do godziny 8:00, natomiast odbieramy nie wcześniej niż o godz. 14:30 (dzieci, które korzystają z podwieczorku).

8. Od godziny 8.00 do 14.30 ze względów bezpieczeństwa drzwi do przedszkola będą zamknięte. Rodzice, którzy odbierają dziecko wcześniej niż o 14.30, dzwonią domofonem na salę w której przebywa dziecko i proszą o wpuszczenie na teren przedszkola.

9. Dla zachowania bezpieczeństwa, prosimy Rodziców o nieprzebywanie na przedszkolnym placu zabaw w momencie, kiedy znajdują się tam dzieci. Odbierając dziecko prosimy zwrócić się do nauczyciela o przyprowadzenie dziecka do Państwa.

10. Opłaty za przedszkole :

– Śniadanie – 2 zł + II śniadanie 

– Obiad – 4 zł

– Podwieczorek – 2 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową, która trwa od godz. 8.00 do 13.00, nanoszona jest opłata – 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci 6-letnich.

11. Rachunki za przedszkole będą wpływać na dziennik elektroniczny w profilu dziecka do 10 każdego miesiąca, natomiast obowiązek zapłaty jest do 20 dnia każdego miesiąca.

12. Posiłki w przedszkolu:

– Śniadanie 8:30

– II śniadanie 10:30

– Obiad godz 11:15 – oddział 6 i 7 , godz 12:00 – pozostałe grupy.

– Podwieczorek 14:05

13. W pozostałych grupach po obiedzie dzieci będą miały czas na wypoczynek i relax.

14. Prosimy również o nieprzyprowadzanie dzieci z oznakami choroby – katar, kaszel, gorączka, wysypka. W przypadku zauważenie oznak chorobowych, nauczyciele prosić będą Rodziców o zabranie dziecka z przedszkola.

15. Odbierać dzieci mogą tylko osoby pełnoletnie,upoważnione przez rodziców na stosownych drukach. Nie wydamy dzieci osobom nieupoważnionym pisemnie lub na prośbę telefoniczną rodzica. Prosimy, zwłaszcza w początkowym okresie, aby osoby odbierające dziecko, miały przy sobie dowód tożsamości.

16. Zapraszamy Państwa – Rodziców naszego przedszkola do śledzenia strony internetowej naszego przedszkola, na której pojawiać się będą bieżące informacje z życia przedszkola, komunikaty i ogłoszenia www.dziececakraina.kepno.pl. Jesteśmy również na facebooku.

17. Kontakt do przedszkola pod numerem : 627823167

18. W ramach podstawy programowej, we wszystkich grupach odbywać się będą: zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia taneczno- ruchowe.

19. W grupie dzieci 6-letnich i 5-6 letnich za zgodą Rodziców odbywać się będą zajęcia Religii.

20. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie obserwacji nauczycieli  i specjalistów następujące zajęcia:

– Rewalidacja

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– Logopedia

– Biofedback

– Terapia sensoryczna

Zapewniamy również opiekę PEDAGOGA SPECJALNEGO ORAZ PSYCHOLOGA.

21. W tym roku realizowane będą w przedszkolu innowacje pedagogiczne. W dwóch grupach realizowana będzie PEDAGOGIKA FREBLOWSKA, jako nowatorska metoda nauczania i wychowania.

Życzymy Państwu miłej współpracy z naszym przedszkolem, wielu pozytywnych wrażeń i doznań, codziennego uśmiechu i przekonania, że Państwa dzieci oddane są w ręce profesjonalnych, kompetentnych i pozytywnych ludzi, którzy dobro dziecka stawiają na pierwszym miejscu.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie

– mgr Sławomira Czechlowska