Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Oferta programowa

Pomożemy Twojemu dziecku rozwinąć w pełni jego możliwości!

RODZICU, jeśli chcesz:

Zapraszamy do naszego przedszkola !

NOWATORSKIE METODY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU

Dziecko w przedszkolu ma zdobyć szereg umiejętności i rozwinąć swe indywidualne zdolności i talenty. Wychowanek przedszkola winien nabyć samodzielności i otwartości na otaczający go świat.

Wszystkie nasze starania i założenia zmierzają do tego, by Twoje Dziecko osiągnęło taki stopień dojrzałości, który umożliwi mu sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę, by Twoje Dziecko rozwinęło wszystkie talenty i zdolności.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest przez zabawę, zaciekawienie dzieci światem, który go otacza. Organizując proces edukacyjny, pamiętamy, aby zabawa była dla dzieci nauką, a nauka zabawą. Istotne znaczenie w realizacji postawionych celów ma dobór metod aktywizujących dzieci.

Proces edukacyjny stymuluje rozwój dziecka, jeżeli tworzy się warunki do ujawnienia jego możliwości rozwojowych oraz odpowiednio wyposażone miejsca. W wyznaczonych miejscach powinny znajdować się materiały do zabaw.
Na sukces edukacyjny wpływ będzie miała także atmosfera życzliwości, osobowość nauczycielki, jej sposób kontaktu i komunikowania się z dziećmi oraz styl pracy. Wiele innych czynników składa się na osiąganie celów, które mają być uzyskane w ramach wdrażanego programu. Wśród tych czynników można wymienić:

Każdy nauczyciel ma możliwość wyboru pośród wielu różnorakich nowatorskich metod. Naszym zadaniem jest takie dobranie metod, żeby maksymalnie rozwinąć potencjał dziecka.

Stawiamy na efektywne i nowatorskie metody pracy z dzieckiem są wśród nich: