Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Opłaty

Opłata za przedszkole widoczna jest w dzienniku elektronicznym VULCAN na stronie:

www.uonetplus.vulcan.net.pl/kepno

Proszę wpisać w tytule przelewu : Imię i nazwisko dziecka

Numer konta bankowego Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie oraz kwota do zapłaty wyświetla się  w zakładce „opłaty”.

Przypominamy, iż zmieniło się konto na które dokonujemy opłaty za przedszkole. To konto widnieje w zakładce OPŁATY – i jest to indywidualne konto dziecka. Jeżeli ktoś ma np. dwoje dzieci, to każde dziecko ma swój numer konta. Nie można dokonywać przelewu na jedno konto!

Płatność do 20 dnia każdego miesiąca.

Dzienna stawka wynosi:

Za śniadanie – 2 zł

Za obiad – 4 zł

Za podwieczorek – 2 zł

Opłata za posiłki nie jest naliczona w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 8 rano bieżącego dnia.

W przypadku wcześniejszego wyjścia dziecka z przedszkola opłata naliczana jest za wszystkie deklarowane posiłki.

Opłata za zajęcia wychowawczo-opiekuńcze od 1.09.2023 r. wynosi 1,30 zł 

Dzieciom 6-letnim realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia.

Godziny za czas pobytu rejestrowane są godziny faktycznego pobytu dziecka poza bezpłatną realizacją podstawy programowej w godzinach 8:00-13:00 czyli rozpoczęte godziny:

– na ul. Cichej od 6:45-8:00 oraz od 13:00-16:15

– na ul. Przemysłowej od 7:30-8:00 oraz od 13:00-16:00

W przypadku nie zarejestrowania godziny wyjścia dziecka z przedszkola system automatycznie zakończy pobyt dziecka z chwilą zamknięcia przedszkola.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r. Nr. L XVIII/466/2023 z dniem 1.09.2023r. ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką – realizacją podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie od godziny 8.00-13.00 wynosi 1,30 zł za każdą 1 godzinę rozpoczętą.