Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Ramowy rozkład dnia

6:45-8:00

Rozpoczęcie dnia

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb, praca w małych grupach z dziećmi. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
6:45-8:00
8:00-8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – sanitarne, pomoc przy nakrywaniu do stołu. Zabawy integracyjne w kole.

8:00-8:30
8:30-9:00

Śniadanie, czynności higieniczne.

8:30-9:00
9:00-10:30

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w grupach (czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej). Prace plastyczno – techniczne. Zabawy dowolne dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Uroczystości przedszkolne.

9:00-10:30
10:30-10:45

Drugie śniadanie – owoce.

10:30-10:45
10:45-11:45

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie, spacery w najbliższym otoczeniu, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze.

10:45-11:45
11:45-12:30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów. Obiad- wdrażanie do samodzielności.

(W oddziałach I i VII czynności związane z obiadem są przyśpieszone ze względu na leżakowanie dzieci w godz. 12.00 – 14.00).

11:45-12:30
12:30-13:00

Relaksacja. Odpoczynek poobiedni, zabawy wyciszające, słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

12:30-13:00
13:00-14:05

Swobodna aktywność dzieci według ich zainteresowań. Zabawy, gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe. 

13:00-14:05
14:05-14:30

Podwieczorek.

14:05-14:30
14:30-16:15

Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne. Praca indywidualna z dzieckiem. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali, na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

14:30-16:15