Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Podsumowanie akcji charytatywnej „Ile waży Święty Mikołaj”

Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji w ramach konkursu charytatywnego „Ile waży Święty Mikołaj” organizowanego przez Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”. Do konkursu w grudniu 2023 przystąpiła grupa VIII „Sówki” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie. Grupa „Sówki” liczy 25 dzieci 3,4,5 letnich. Przed przystąpieniem do konkursu przedstawiono jego zasady Rodzicom zgromadzonym na zebraniu w dniu 29.11.2023r. Opiekunkami odpowiedzialnymi za przebieg akcji zostały nauczycielki pracujące w oddziale – Małgorzata Morawska i Marta Nolbert. Rodzice wyrazili zgodę na udział w konkursie.

W ramach akcji przeprowadzono m.in.;

– sprzedaż zdjęć wykonanych podczas spotkania z Mikołajem, w ramach pożegnania jesieni,

– sprzedaż różnych ozdób świątecznych podczas Kiermaszu świątecznego ( Ozdoby wykonywały nauczycielki i część rodziców),

– sprzedaż wykonanych z masy solnej przez dzieci starsze magnesów ze zdjęciami,

Podczas akcji trwającej w miesiącu grudzień 2023 i styczeń 2024 zebrana została kwota 1030 zł, którą w dniu 29.01.2024r przekazano na konto Fundacji Szczęśliwe dzieciństwo.

Koordynator  – Małgorzata Morawska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *