Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Galeria

Gwarancją efektywnych oddziaływań, skierowanych na stymulowanie rozwoju naszych wychowanków jest współpraca z rodzicami. Dzięki częstym kontaktom (podczas zebrań informacyjnych, spotkań szkoleniowych dotyczących wybranej tematyki, uroczystości przedszkolnych oraz indywidualnych konsultacji )mamy możliwość informowania rodziców o postępach dzieci w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności. Prezentujemy wytwory prac wychowanków, dzielimy się opiniami na temat ich funkcjonowania zarówno w środowisku domowym, jak i przedszkolnym. Próbujemy wspólnie interpretować i szukać sposobów radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami. Pedagodzy, jak również logopeda udzielają rodzicom wskazówek do pracy indywidualnej, którą mogą kontynuować w domu, w zależności od konkretnych potrzeb odbywają się też konsultacje specjalistyczne z psychologiem. Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich rodziców – mają możliwość obserwowania działalności dzieci, a także czynnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach, uczestnictwa w życiu całego przedszkola.