Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Ogłoszenia

Aktualnie brak ogłoszeń

Aktualności

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Cichej w Kępnie. Zajmujemy tam 7 sal, gdzie bawią i uczą się dzieci. Przedszkole  otoczone jest placem zabaw, wyposażonym w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia, oraz  ogrodem, w którym znajduje się ścieżka polisensoryczna, pozwalająca dzieciom doświadczać świat wieloma zmysłami. Zajmujemy również jeden oddział przy ulicy Przemysłowej.

Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, a oferowane menu jest zgodne z normami żywieniowymi, bogate w owoce i warzywa. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia nieodpłatnie w zajęciach dodatkowych:

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia:

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole.

Celem przedszkola jest:

Ramowy program dnia

6:45-8:00

Rozpoczęcie dnia

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb, praca w małych grupach z dziećmi. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
6:45-8:00
8:00-8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – sanitarne, pomoc przy nakrywaniu do stołu. Zabawy integracyjne w kole.

8:00-8:30
8:30-9:00

Śniadanie, czynności higieniczne.

8:30-9:00
9:00-10:30

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w grupach (czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej). Prace plastyczno – techniczne. Zabawy dowolne dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Uroczystości przedszkolne.

9:00-10:30
10:30-10:45

Drugie śniadanie – owoce.

10:30-10:45
10:45-11:45

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie, spacery w najbliższym otoczeniu, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze.

10:45-11:45
11:45-12:30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów. Obiad- wdrażanie do samodzielności.

(W oddziałach I i VII czynności związane z obiadem są przyśpieszone ze względu na leżakowanie dzieci w godz. 12.00 – 14.00).

11:45-12:30
12:30-13:00

Relaksacja. Odpoczynek poobiedni, zabawy wyciszające, słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

12:30-13:00
13:00-14:05

Swobodna aktywność dzieci według ich zainteresowań. Zabawy, gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe. 

13:00-14:05
14:05-14:30

Podwieczorek.

14:05-14:30
14:30-16:15

Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne. Praca indywidualna z dzieckiem. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali, na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

14:30-16:15

Oferta programowa

Pomożemy Twojemu dziecku rozwinąć w pełni jego możliwości! 

RODZICU, jeśli chcesz:

Zapraszamy do naszego przedszkola !

NOWATORSKIE METODY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU

Dziecko w przedszkolu ma zdobyć szereg umiejętności i rozwinąć swe indywidualne zdolności i talenty. Wychowanek przedszkola winien nabyć samodzielności i otwartości na otaczający go świat.

Wszystkie nasze starania i założenia zmierzają do tego, by Twoje Dziecko osiągnęło taki stopień dojrzałości, który umożliwi mu sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę, by Twoje Dziecko rozwinęło wszystkie talenty i zdolności.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest przez zabawę, zaciekawienie dzieci światem, który go otacza. Organizując proces edukacyjny, pamiętamy, aby zabawa była dla dzieci nauką, a nauka zabawą. Istotne znaczenie w realizacji postawionych celów ma dobór metod aktywizujących dzieci.

Proces edukacyjny stymuluje rozwój dziecka, jeżeli tworzy się warunki do ujawnienia jego możliwości rozwojowych oraz odpowiednio wyposażone miejsca. W wyznaczonych miejscach powinny znajdować się materiały do zabaw.
Na sukces edukacyjny wpływ będzie miała także atmosfera życzliwości, osobowość nauczycielki, jej sposób kontaktu i komunikowania się z dziećmi oraz styl pracy. Wiele innych czynników składa się na osiąganie celów, które mają być uzyskane w ramach wdrażanego programu. Wśród tych czynników można wymienić:

Każdy nauczyciel ma możliwość wyboru pośród wielu różnorakich nowatorskich metod. Naszym zadaniem jest takie dobranie metod, żeby maksymalnie rozwinąć potencjał dziecka.

Stawiamy na efektywne i nowatorskie metody pracy z dzieckiem są wśród nich:

Nasza kadra

Kadrę naszego przedszkola stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w placówce oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych. Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Pani Dyrektor:

mgr Sławomira Czechlowska

dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Uraczyńska

wicedyrektor, nauczyciel mianowany, nauczyciel popołudniowy w grupie II i IV, logopeda, oligofrenopedagog

mgr Dorota Wróblewska

nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału III, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Julia Krawczyk-Kolendowicz

nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału II, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rewalidacji

mgr Bogumiła Kwiatek

nauczyciel mianowany, wychowawca oddziału I

mgr Sylwia
Trojak

nauczyciel mianowany, nauczyciel popołudniowy w grupie VII i V, specjalista zajęć z biofeedbacku

mgr Dominika Kowalska-Biziak

nauczyciel mianowany, wychowawca oddziału VI, zajęcia z języka angielskiego, logopeda

mgr Katarzyna Bentkowska

nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału IV, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Marta Nolbert

nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VIII, zajęcia z rewalidacji

mgr Małgorzata Morawska

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy w grupie VIII, logopeda

mgr Małgorzata Mucha

nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału V, pedagog specjalny

mgr Joanna Karwacka

nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VII, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Dagmara Zgoda

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy w grupie II, III, VI

mgr Natalia Gudra

nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy w grupie V, zajęcia sensoryczne

mgr Patrycja Pacholska

nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy w grupie I, III, V, VI

mgr Anna Hojczyk

religia

mgr Wiktoria Karwacka

psycholog

Marzena Prygiel

stażystka, pomoc do dziecka z autyzmem

Personel obsługowy:

Zuzanna Dublas

pomoc nauczyciela w oddziale VII

Mariola Nawrot

pomoc nauczyciela w oddziale II

Małgorzata Babarowska

pomoc nauczyciela w oddziale IV

Weronika Rzepka

pomoc nauczyciela w oddziale VI

Katarzyna Serafin

pomoc nauczyciela w oddziale V

Marzena Pawlak

pomoc nauczyciela w oddziale VIII

Dagmara Gajda

pomoc nauczyciela w oddziale III

Olga Kosakiewicz

woźna oddziałowa

Kuchnia:

Aneta Juszczak

intendent

Adrian Żurecki

woźny

Mariola Rak

szef kuchni

Hania Niełacna

pomoc kuchenna

Wanda Szar

pomoc kuchenna

Sabina Potyrała

pomoc kuchenna

Maria Wojciechowska

pomoc kuchenna